Начало

  • За вас, ученици и родители!
    Във връзка с усложнената епидемична обстановка и Заповед на Министъра на здравеопазването от 25.11.2020 г. всички ученици от I до VII клас  преминават  в обучение в електронна среда от разстояние за периода 30.11. – 21.12.2020 г. вкл.

    Начало на учебните часове в осем часа.