Други дейности

ЧАСОВИ ГРАФИК НА ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ НА  КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СИП/ФУЧ

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ДЧФВС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ