174 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

На 09.07. се навършват 174 години от рождението на Иван Вазов. Виктор Стоянов от IIA клас изпълнява една от най-хубавите оди на Патриарха на българската литература, възпял България, нейната природа, земята, историята и езика ѝ.

„ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА ПРИРОДАТА“

На 28 юни се проведе награждаването на V международен конкурс „Приказният свят на природата“. В юбилейното си издание журито и организаторите от „Дунавско сияние“, от получените 726 рисунки от много населени места в България и чужбина, излъчиха 40 призьори от трите възрастови групи. Във втора възрастова група с медал и грамота бе награден Николас Николов от VIIБ клас. Наградите бяха връчени от г-н Енчо Енчев – заместник-кмет по образованието и културата и от известния русенски художник Валентин Георгиев – председател на журито.

29.06. ДЕН НА БДП

Вече няколко години 29.06. се отбелязва като ден на БДП в България. По този повод на  26.06. в часа на класа се проведе кратка викторина с учениците от седми клас. Мероприятието бе открито с кратко представяне на значението на това събитие, случващо се в края на учебната година и началото на летните почивки. По един ученик от двата класа представи презентация, свързана с опасностите на пътя. Завършихме с кратка викторина. В заключение всички се запознаха с инструктажа по БДП за ваканционните месеци.

Безопасни летни дни!